Friday, 8 July 2011

M.A.T.A

setiap mata yang tertutup;
belum bererti dia tidur,
setiap mata yang terbuka;
belum bererti dia melihat.

No comments: